Vyzkoušejte produkt z řady ❤️ SheCosmetics a dáme vám 🚚 dopravu ZDARMA na celou objednávku 👍

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vás informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Vyvíjíme stálé úsilí, aby Vaše osobní údaje byly řádně chráněny. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, pouze pro vymezené účely, a vždy v souladu s právními předpisy (zejména zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR).

S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí, a chráníme je v maximální míře odpovídající dostupným technickým prostředkům. Máme nastavena přísná pravidla, určující, kteří zaměstnanci mohou přistupovat k Vašim osobním údajům (a případně ke kterým). Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k řádnému provedení služby nebo dodávky (například dopravci, nebo našemu obchodnímu zástupci) nebo jsme k tomuto oprávněni nebo zavázáni právním předpisem (audit, naši poradci, vyžádání státních orgánů).

Prosíme, věnujte odpovídající pozornost následujícím informacím. V případě nejasností rádi zodpovíme Vaše dotazy, případně poskytneme vysvětlení. Pro tyto případy nás můžete kontaktovat na:

email: petr.adamec@naturpro.cz
tel.: 00420 602 532 766

 Správce údajů

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost:

 

Naturprodukt CZ spol. s r.o.

Na Viničkách 638
250 92 Šestajovice
IČ: 484 01 722

 

zapsaná v obchodním rejstříku sp.zn. C 85864 vedená u Městského soudu v Praze.

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

 

Zpracovávané údaje, účel a důvod zpracování

Zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádné dodání našeho zboží, řádné poskytnutí služeb, a Vaše pohodlí při jejich obsluze a objednávání, údaje potřebné abychom Vám mohli nabízet naše zboží a služby, a dále údaje, které potřebujeme, abychom dokázali splnit naše zákonné povinnosti a dokázali chránit naše práva.

Údaje shromažďujeme především o našich zákaznících (včetně potenciálních, kteří se zajímají o naše zboží a služby), a jejich případných zástupcích (včetně zmocněnců, členů statutárních orgánů, zaměstnanců jednajících s námi, společníků a majitelů právnických osob).

Snažíme se minimalizovat rozsah osobních údajů, tak aby okruh těchto údajů byl přiměřený účelu, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje

Vaše jméno, pohlaví, datum narození, rodné číslo (DIČ), adresu bydliště, pokud podnikáte pak IČ a místo podnikání.

Identifikační údaje shromažďujeme v rozsahu potřebném pro jednoznačnou identifikaci strany obchodu, pro přípravu smlouvy, plnění uzavřené smlouvy, ochranu našich práv a splnění zákonných povinností (například účetnictví a DPH).

Důvod zpracování:

 • Vaše smlouva
 • splnění povinností vyplývajících z právních předpisů
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

 

Kontaktní údaje

Váš email a telefonní číslo. Tyto údaje shromažďujeme pro pohodlnější průběh objednání a dodání zboží a služeb, zasílání servisních zpráv, zajištění a zjednodušení naší vzájemné komunikace.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, pak kontaktní údaje zpracováváme také pro tento účel.

Pro provoz Vašeho profilu v našem e-shopu zpracováváme Vaše přístupové údaje (přihlašovací jméno, heslo).

Důvod zpracování:

 • Vaše smlouva
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů
 • Váš souhlas (v případě zasílání obchodních sdělení)

 

Údaje o zboží a službách

Zpracováváme informace úzce související s dodáním našeho zboží a/nebo služeb. Zpracováváme informace o zboží a službách, které jste si u nás objednali, které jsme Vám dodali, a to pro zajištění plnění našich dalších povinností vyplývajících z uzavřených smluv (například reklamace). Zpracováváme také informace o zboží a službách, o které se v našem e-shopu zajímáte, abychom Vám mohli případně přizpůsobit naši nabídku.

Důvod zpracování:

 • Vaše smlouva
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

 

Profilové údaje

Zpracováváme některé Vaše ekonomické a obchodní informace a riziková data. Pro ochranu našich práv můžeme zjišťovat údaje vypovídající o Vaší bonitě a důvěryhodnosti (například záznamy v Insolvenčním rejstříku nebo Centrální evidenci exekucí).

Důvod zpracování:

 • Vaše smlouva
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

 

IP adresa / geolokace IP adresy

V případě objednávek v našem e-shopu zpracováváme Vaši IP adresu, a její velmi přibližné geografické umístění (s přesností v řádu desítek kilometrů), a to pro prevenci podvodu / zneužití Vašeho účtu a ochranu našich práv. Důvod zpracování:

 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů
Zpět do obchodu